Společnost radiologických asistentů České republiky pořádá
JARNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava

Hotel Sepetná - Ostravice
8. - 10. června 2022

Vážené dámy a pánové,

je nám velkou ctí, co nejsrdečněji Vás pozvat jménem Společnosti radiologických asistentů České republiky, Radiologického ústavu, Fakultní nemocnice Ostrava a Katedry zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity k účasti na „Jarní sympozium radiologických asistentů“, které se bude konat v krásnem prostředí Beskyd v Horském hotelu Sepetná (Ostravice) ve dnech 9. - 10. června 2022.

Tradiční téma sympozia „VARIA“ již není třeba představovat. Cílem je uspořádat nejen odbornou akci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí, tak i formou panelových a kuloárních diskuzí.

Věříme, že budete mít možnost se spolu s ostatními účastníky podělit o Vaše zkušenosti a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu sympozia.

Vynasnažíme se věnovat maximální úsilí, aby sympozium naplnilo vaše očekávání.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.

Mgr. Ondřej Krahula, MBA

Předseda SRLA ČR


Mgr. Ondřej Krahula, MBA

Bc. Ivan Capulič, DIS

Organizátor a koordinátor konference


Bc. Ivan Capulič, DIS

Záštita sympozia

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví České republiky

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

PhDr. Andrea Polanská, MBA

náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava

Garant sympozia

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

přednosta Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava a vedoucí Ústavu zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Mgr. Ondřej Krahula, MBA

předseda Společnosti radiologických asistentů České republiky

Místo akce

Hotel SEPETNÁ, Ostravice

Termín sympozia

8. - 10. června 2022

Registrace účastníků sympozia
středa 8.6.2022: 16:00 - 20:00 hod.
čtvrtek 9.6.2022: 08:00 - 12:00 hod.

Pořadatel sympozia

Společnost radiologických asistentů České republiky,
Fakultní nemocnice Ostrava, Radiodiagnostický ústav

Odborný garant konference
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Mgr. Ondřej Krahula, MBA

Společnost radiologických asistentů
Fakultní nemocnice Ostrava
Důležité termíny

Registraci k aktivní účasti zašlete prosím nejpozději do 27. 5. 2022.
Registraci k pasivní účasti zašlete prosím nejpozději do 3. 6. 2022 12:00.

Maximální délka přednášky: 10 - 15 minut. Konečná délka přednášky aktivních účastníků bude upřesněna v programu.
Vzhledem k tvorbě sborníku požadujeme ke každé aktivní účasti abstrakt přednášky.

Audiovizuální technika

Dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserového ukazovátka, náhledový monitor.
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.
Videa do přednášek doporučujeme vkládat ve formátu *.avi nebo *wmv.
Možno připojit i vlastní zařízení s operačním systémem iOS a promítat přednášku z něj - výstup obrazu je přes konektor HDMI.

Potvrzení o účasti

Každý účastník obdrží po ukončení konference potvrzení o účasti v emailové korespondenci.
Účastníci ze Slovenské republiky obdrží i kredity za účast na této akci dle Slovenské komory nelékařských pracovníků.

Registrační poplatky

Aktivní účast
0,- Kč

Pasivní účast
Člen SRLA ČR a SRA SR – 1 500,-Kč
(úhrada členského příspěvku SRLA ČR do 30.4.2022)
Nečlen SRLA ČR a SRA SR – 3 000,-Kč
Lékař - 3 000,- Kč
Student radiologický asistent - 500,- Kč

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na sympozium, občerstvení a oběd během prvního dne sympozia, vstup na večeři s rautem, konferenční materiály a DPH.

Organizační a technické zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o.
IČ: 25374761, DIČ: CZ25374761
http://www.sanopharm.cz

Kontakt
Mgr. Petr Salomon, tel.: +420 775 578 478,
p.salomon@sanopharm.cz
Ing. Dana Salomonová, tel.: +420 736 627 792,
dana.salomonova@sanopharm.cz

Bankovní spojení (registrační poplatky)
1002056213/2700 UniCredit Bank CR a.s.
IBAN: CZ51 2700 0000 0010 0205 6213
BIC: BACX CZPP
VS: číslo přidělené při registraci

Ubytování

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám na základě vyplněného rezervačního fomuláře .

Ubytování na hotelu Sepetná je již plně obsazeno, je možné využít kapacity ubytování na Hotelu Sluníčko.

Zde nabízené ubytování je pro účastníky konference za zvýhodněné ceny k standártním hotelovým cenám. Bližší informace o ubytování a volných pokojích Vám sdělí Ing. Dana Salomonová, tel.: +420 736 627 792, dana.salomonova@sanopharm.cz

Ubytování

Hotel SEPETNÁ, Ostravice
Dvoulůžkový pokoj v hotelu Sepetná/bungalov LUX
        2 100,- Kč/pokoj/noc
Bungalov pro 4 osoby/Selské apartmá
        2 800,- Kč/bungalov/noc

Hotel Sluníčko, Ostravice
Dvoulůžkový pokoj v hotelu Sluníčko
        1 900,- Kč/pokoj/noc
Pokoj pro 4 osoby  v hotelu Sluníčko
        2 600,- Kč/pokoj/noc

Další informace
Při maximálním využití ubytovací kapacity hotelu budou účastníci ubytováni v pořadí došlých přihlášek.
Při ubytování se hradí poplatek 20 Kč/osoba/noc - lze uhradit pouze v hotovosti na recepci hotelu.
V případě zájmu o jednolůžkový pokoj je potřeba uhradit cenu dvoulůžkového pokoje.

Místo akce

Hotel SEPETNÁ
Ostravice 0956,
739 14 Ostravice
http://hotel.sepetna.cz

Mapa

Otevřít v https://mapy.cz/
https://mapy.cz/

16:00 - 20:00 Hotelová recepce

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

17:00 - 19:00 Salónek Vlčí doupě

VÝBOR SRLA ČR

Zasedání Výboru SRLA ČR

20:00 - 24:00 Hotelová restaurace

UVÍTACÍ VEČER

Neformální setkání účastníků sympozia

08:00 - 12:00 Hotelová recepce

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09:00 - 09:45 Medvědí rokle

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SYMPOZIA

Krahula O., Eliáš P.

09:45 - 11:15 Medvědí rokle

Přednáškový blok I.

Havrlant J., Polanská A., Procházka V.

Historie radiologie

Eliáš P. - LF OU, FN Ostrava

Historie SRLA ČR

Krahula O. - SRLA ČR

Kvalita v radiologii

Tichý T. - ÚRAM FZV UP Olomouc a Vojenská nemocnice Olomouc

Profil absolventa magisterského studia Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, pro radiologické asistenty očima absolventa

Nedbal P. - FZV UP Olomouc, FN Plzeň

Jiný věk - jiný svět

Scheuerová J. - FN Hradec Králové

11:15 - 11:35

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

Doprovodná výstava firem

11:35 - 12:00 Medvědí rokle

Přednáškový blok II. - Plenární schůze SRLA ČR

Tichý T., Křivánková K., Bučková S.

Plenární schůze SRLA ČR

Krahula O.

12:00 - 13:00 Hotelová restaurace

PŘESTÁVKA NA OBĚD

13:00 - 14:30 Medvědí rokle

Přednáškový blok III.

Buček M., Daňová K., Strouhal H.

Problematika péče o pokožku během radioterapie
Jak to děláme u nás

Kociánová I. - Nemocnice Agel Nový Jičín

CyberKnife - první zkušenosti s provozem v ÚVN-VFN Praha

Kleinová K., Ďurišinová S. - ÚVN Praha

Celotělové ozáření

Horák M. - FN Motol Praha

ECMO u dětí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Válková A. - VFN Praha

Novinky v ozařování dětí

Hůlková V. - MOÚ Brno

Gonádové krytí, ano či ne

Nedbal P. - FN Plzeň

14:30 - 14:50

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

Doprovodná výstava firem

14:50 - 16:30 Medvědí rokle

Přednáškový blok IV.

Klečková N., Vedlich D., Pomaki M.

Permanentní brachyterapie prostaty

Klečková N., Jančová K.,Marcinčák B., Homola L., Kotásek R., Filáková I. - Nemocnice Agel Nový Jičín

Nový digitální rentgen, radost nebo starost?

Daníčková K., Švaříková, Válková A. - VFN Praha

Aplikace Spinrázy pod CT kontrolou v LowDose režimu

Smutná M., Gondeková E., Jonszta T., Pomaki M. - FN Ostrava

Kdo si počká... aneb jak docílit ideální náplně při CTA DK

Vedlich D. - IKEM Praha

Současné trendy v MR zobrazení u SM 2021

Hanzlíková P., Bugaj J., Pomaki M. - FN Ostrava

MR vyšetření malé pánve při endometrióze

Hanzlíková P., Kümmel J., Bugaj J., Pomaki M. - FN Ostrava

20:00 - 02:00 Hotelová restaurace

VEČEŘE S RAUTEM

09:00 - 10:30 Medvědí rokle

Přednáškový blok V.

Klečková N., Nedbal P., Strapková J.

Ochorenie prsníka nie je ochorenie výlučne žien

Bôžiková M., Bôžik M. - FN Trenčín

Diagnostika karcinómu prsníka a jej úskalia

Bôžik M., Bôžiková M. - FN Trenčín

DIBH - Deep Inspiration Breath Hold

Navrátilová M., Šebelová Z., Stejskal J. - FN Bulovka Praha

SIGRT- sledování povrchu těla pacienta

Šimoničová L., Procházka T. - MOÚ Brno

Uplatnenie Lineárneho urýchľovača Halcyon v Rádioterapii

Ortutová K. - Nemocnica Agel Komárno

Plánovací PET/CT před radioterapií onkologických pacientů

Dombková H., Račková V., Havel M., Širůček P. - FN Ostrava

10:30 - 10:50

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

Doprovodná výstava firem

10:50 - 12:00 Medvědí rokle

Přednáškový blok VI.

Eliáš P., Pomaki M., Capulič I.

Jak zprůchodnit tepnu aneb jak to děláme u nás

Wierzgoń B. - Nemocnice Agel Třinec-Podlesí

Obnova rádioterapeutického pracoviska Onkologickej kliniky - poster

Strápková J. - FN Trenčín

Dual Energy CT plic v diagnostice plicní embolie a Covid-19 pneumonie - poster

Gondeková E., Smutná M., Pomaki M., Vojtek V. - FN Ostrava

Aktuálne aspekty vzdelávania rádiologických technikov na Fakulte zdravotníckých odborov Prešovskej univerzity v Prešove - poster

Horňáková A., Chmelík M., Suchý T., Slaninková J. - PU Prešov

Angiografie, angioplastika a zavedení stentu do tepny u ischemické choroby dolních končetin - poster

Kusinová P., Šamajová M., Capulič I. - FN Ostrava

Diagnostické zobrazovacie metódy pri ochoreniach pečene a žlčníka - poster

Tatran M., Horňáková A. - PU Prešov

Kmenové buňky v léčbě „diabetické nohy“ - poster

Kusinová P., Procházka V., Capulič I. - FN Ostrava

Diagnostické zobrazovacie metody v mamológii - poster

Jurašeková K., Horňáková A. - PU Prešov

12:00 Medvědí rokle

UKONČENÍ SYMPOZIA

PARTNEŘI SYMPOZIA

Generální partner

Hlavní partner

Partneři a vystavovatelé

Pořadatelé

Organizační a technické zajištění

Mediální partneři

Partner kávové přestávky

Věcné dary

Zajímavosti

Vzhledem k tomu, že se naše konference nachází v malebném prostředí Beskyd, byla by škoda se nepodívat i po okolí. Pokud se budete chtít po konferenci zdržet a navštívit zajímavá místa, můžete využít tyto tipy na výlet.

Kontakt

Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Organizátor a koordinátor sympozia

Bc. Ivan Capulič, Dis.
ivan.capulic@fno.cz
Pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Třída 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52
Tel.: +420 59 737 2172, 2175
Mob.: +420 737 134 746

Ing. Petr Novobilský
petr.novobilsky@fno.cz
Radiodiagnostický ústav FN Ostrava
Třída 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52
Tel.: +420 59 737 4127
Mob.: +420 608 885 357

Organizační a technické zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o.
IČ: 25374761, DIČ: CZ25374761
http://www.sanopharm.cz

Mgr. Petr Salomon, tel.: +420 775 578 478,
registrace a fakturace firem
p.salomon@sanopharm.cz

Ing. Dana Salomonová, tel.: +420 736 627 792,
registrace ubytování
dana.salomonova@sanopharm.cz

Ing. Zdeněk Domáček, tel.: +420 721 823 649,
registrace a fakturace účastníků
zdenek.domacek@sanopharm.cz